Buka menu utama

WikiShia β

Sahabat Imam
Rusyaid al-Hajari
رشید .jpg
Nama Lengkap Rusyaid al-Hajari
Sahabat dari Imam Ali as • Imam Hasan as • Imam Husain as • Imam Sajjad as
Julukan Rusyaid al-Balaya
Penyebab
Wafat / Syahadah
Terbunuh oleh Ziyad bin Abih atau Ibnu Ziyad
Tempat dimakamkan Kifl Irak
Aktivitas Anggota Syurtah al-Khamis


Rusyaid al-Hajari (bahasa Arab: رُشَید الهَجَری) adalah salah seorang sahabat utama Imam Ali as dan Imam Hasan as. Ia menerima 'Ilm al-Balaya wa al-Manaya (pengetahuan tentang bencana dan kematian) dari Imam Ali as. Ia syahid ditangan Ziyad bin Abih atau Ibnu Ziyad, sebagaimana sebelumnya telah dikabarkan oleh Imam Ali as.

Daftar isi

Biografi

Dalam literatur sejarah, nama Rusyaid al-Hajari sangat sedikit disebutkan dan informasi mengenainya pun sangat kurang. Penisbatannya dengan al-Hajari karena ia berasal dari daerah yang bernama Hajar, yang dimasa lalu adalah ibukota Bahrain atau nama wilayah Bahrain secara keseluruhan. [1] Ada yang menyebutkan Hajar adalah salah satu kota di Yaman atau nama kampung yang terletak dekat Madinah. [2]

Ia disebutkan salah seorang sahabat khusus [3] Imam Ali as. Ya'qubi menyebutkan namanya diantara murid Imam Ali as. [4] Syaikh Thusi juga memasukkannya dalam daftar sahabat dan pembela Imam Hasan as, [5] Imam Husain as, [6] dan Imam Sajjad as. [7]

Dalam Ucapan Aimmah as

Makam Rusyaid al-Hajari

Imam Ali as memanggilnya dengan nama Rusyaid al-Balaya. [8] Imam Kazhim as juga berkomentar tentangnya dengan mengatakan:

یا إِسْحَاقُ قَدْ كَانَ رُشَيْدٌ الْهَجَرِيُّ يَعْلَمُ عِلْمَ الْمَنَايَا وَ الْبَلَ

"Wahai Ishak, Rusyaid al-Hajari mengetahui peristiwa-peristiwa dan kejadian alam, serta mengetahui kehidupan dan kematian seseorang."[9] [10]

Kesyahidan

Diriwayatkan, Imam Ali as menyampaikan bagaimana kematian Rusyaid al-Hajar, semasa Rusyaid masih hidup. [11]

Mengenai pembunuhnya, terjadi perbedaan pendapat. Muhsin Amin menyebut bahwa pelakunya adalah Ziyad bin Abih [12] sementara Khui menyebut pembunuhnya adalah Ubaidillah bin Ziyad.[13] Menurut penukilan Syaikh Mufid, Ibnu Ziyad memerintahkan pemenggalan kaki dan lidah Rusyaid, setelah itu memerintahkan agar jenazahnya dibuang ke tempat yang jauh. [14]

Rusyaid memiliki anak perempuan yang bernama Qanwa, yang meriwayatkan peristiwa kesyahidan ayahnya. [15]

Rusyaid dimakamkan di kota Kifl Irak.

Catatan Kaki

 1. Yaqut al-Hamawi, al-Musytarak Waqi'a wa Muftaraq Shaqa'a, hlm. 438
 2. A'yan al-Syi'ah, jld. 7, hlm. 7
 3. Rijal Thusi, hlm. 63
 4. Ya'qubi, jld. 2, hlm. 140
 5. Rijal Thusi, hlm. 94
 6. Rijal Thusi, hlm. 100
 7. Rijal Thusi, hlm. 113
 8. A'yan al-Syi'ah, jld. 7, hlm. 7
 9. Al-Kafi, jld. 1, hlm. 484
 10. Bihar al-Anwar, jld. 22, hlm. 123, jld. 48, hlm. 54; al-Manaqib, jld. 4, hlm. 287
 11. Al-Irsyad fi Ma'rifah Hujaj Allah 'ala al-'Ibad, jld. 1, hlm. 326-327
 12. A'yan al-Syi'ah, jld. 7, hlm. 7
 13. Khui, jld. 7, hlm. 191
 14. Syaikh Mufid, al-Irsyad fi Ma'rifah Hujaj Allah 'ala al-'Ibad, jld. 1, hlm. 325
 15. Syaikh Mufid, A'yan al-Syi'ah, jld. 7, hlm. 6

Daftar Pustaka

 • Amin, as-Sayid Muhsin. A'yān asy-Syi'ah. Diedit oleh Hasan Amin. Beirut: Dar at-Ta'aruf li al-Mathbu'at, 1403 H.
 • Hamawi Bagdadi, Yaqut. Al-Musytariku Wadh'an wa al-Muftariqu Shaq'an. Göttingen (Jerman):1846.
 • Khui, Sayid Abu al-Qasim. Mu'jam Rijāl al-Hadīst wa Tafshīl Thabaqāt ar-Ruwāt. Qom: Markaz-e Nasyr-e Atsar-e Syiah, 1403 H.
 • Majlisi, Muhammad Baqir. Bihār al-Anwār al-Jāmi'ah li Dhurar Akhbār al-Aimmah al-Athhār. Beirut: Muassisah al-Wafa', 1404 H.
 • Mufid, Muhammad bin Muhammad bin Nu'man. Al-Irsyād fī Ma'rifati Hujajillah 'ala al-'Ibād. Qom: Muktamar Syeikh Mufid, 1413 H.
 • Thusi, Muhammad bin Hasan. Rijāl ath-Thūsī. Qom: Jami'ah al-Mudarrisin, 1415 H.
 • Ya'qubi, Ahmad bin Ya'qub. Tārīkh al-Ya'qubī. Cet. VI. Diterjemahkan oleh Muhammad Ibrahim Ayati. Tehran: Markaz-e Entesyarat-e Ilmi wa Farhanggi, 1371 HS (1993).