Buka menu utama

WikiShia β

Qasith bin Zuhair al-Taghlibi

Sahabat Imam
Qasith bin Zuhair al-Taghlibi
آرامگاه شهدای کربلا2.jpg
Makam Syuhada Karbala di sebelah kiri makam Imam Husain as
Nama Lengkap Qasith bin Zuhair bin Harts al-Taghlibi
Sahabat dari Imam Ali asImam Hasan asImam Husain as
Kerabat termasyhur KurdusMuqsith
Wafat/Syahadah 10 Muharram 61 H/681
Tempat dimakamkan Haram Imam Husain as di Karbala
Aktivitas Berperang bersama Imam Husain as pada hari Asyura di padang Karbala


Qasith bin Zuhair bin Harts al-Taghlibi (bahasa Arab:قاسِط بن زُهیر بن حرث التغلبی) (syahid 61 H/681) adalah termasuk dari sahabat Imam Ali as yang hadir dalam tiga perang: Jamal, Shiffin dan Nahrawan. Ia juga termasuk dari tentara Imam Hasan as di Kufah.[1]

Setelah Imam Husain as masuk ke kota Karbala, Qasith bersama saudara-saudaranya Kurdus dan Muqsith bergabung di malam hari dengan Imam as dan pada hari Asyura gugur sebagai syahid. Disebutkan bahwa Qasith termasuk diantara orang-orang yang gugur syahid di Karbala atas serangan pertama pasukan Umar bin Sa'ad.[2]

Dalam ziarah al-Syuhada dimuat: 'Salam sejahtera atas Qasith dan Kurdus dua putra Zuhair al-Taghlib'. [Note 1][3]

Catatan Kaki

  1. Samawi, Ibshār al-'Ain
  2. Samawi, Ibshār al-'Ain, hlm.200
  3. Ibnu Masyhadi, Al-Mazār al-Kabīr, hlm.494
  1. السلام علی قاسط و کردوس إبنی زهیر التغلبیین

Daftar Pustaka

  • Ibnu Masyhadi, Muhammad bin Jakfar. Al-Mazār al-Kabīr. Diedit oleh Jawad Qayyumi Isfahani. Cet I. Qom: Daftar-e Entesyarat-e Islami 1419 H.
  • Majlisi, Muhammad Baqir. Bihār al-Anwār al-Jāmi'ah li Durar Akhbār al-Aimmah al-Athhār. Cet II. Beirut: Daru Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1403 H.
  • Samawi, Muhammad bin Thahir. Ibshār al-'Ain fī Anshār al-Husain as. Cet I. Qom: Entesyarat-e Daneshgah-e Syahid Mahallati, 1419 H.
  • Syahid Awwal, Muhammad bin Makki. Al- Mazār. Cet I. Riset. Muhammad Baqir Muwahhid Abthahi Isfahani. Qom: Madrasah Imam Mahdi as, 1410 H.