Buka menu utama

WikiShia β

Hunain (bahasa Arab: حُنَین) adalah sebuah lembah yang terletak di timur laut kota Mekah, antara Wadi al-Syarayi' dengan Wadi Yad'an.[1]Jaraknya sekitar 10 mil dari Mekah [2].

Pada tahun 8 H/629, setelah peristiwa pembebasan kota Mekah, terjadi pertempuran di tempat ini antara pasukan kaum Musyrikin dengan Nabi Muhammad saw, yang dikenal dengan sebutan Perang Hunain.

Catatan Kaki

  1. Fu'ad Hamzah, Qalb Jazirah al-'Arab, hlm. 276
  2. Bakri, Mu'jam Ma Ustu'jima min Asmā al-Balad wa al-Mawādhi', jld. 2, hlm. 471

Daftar Pustaka

  • Bakri, Abdullah bin Abdul Aziz. Mu'jam ma Ustu'jima min Asmā al-Balad wa al-Mawādhi'. Beirut: Cet. Musthafa Saqqa, 1403 H/1983
  • Fu'ad Hamzah. Qalb Jazirah al-'Arab. Riyadh: 1352 H/1933
  • Ibnu Saad. Thabaqāt. Beirut.