Buka menu utama

WikiShia β

Ammar bin Yasir (bahasa Arab: عمار بن ياسر) adalah sahabat yang memiliki kedudukan utama. Ia adalah salah seorang yang memeluk Islam pada awal kedatangannya. Demikian juga termasuk Syiah Imam Ali as. Ammar bersama Salman, Miqdad dan Abu Dzar adalah para penolong setia Imam Ali as dan tergolong sebagai Syiah pertama. Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, ia demi mendukung Imam Ali as, tidak memberikan baiat kepada Abu Bakar. Pada zaman Khalifah Ketiga, ia turut menjadi pihak oposisi dan mengadakan perlawanan terhadap pemerintahannya. Pada masa kekhalifahan Imam Ali as, ia selalu memyertai Imam Ali as dan pada saat meletus Perang Jamal, Ammar Yasir berada dalam barisan pasukan Imam Ali as dan syahid di tangan pasukan Muawiyah. Nabi Muhammad saw dalam sebuah hadis yang masyhur mengabarkan bahwa kesyahidan Ammar bin Yasir berada di tangan kelompok Baghi (segolongan orang yang membangkang pada pemerintahan yang sah).

Sahabat
Ammarhttp://id.wikishia.net/view/Majma_Jahani_Ahlulbait_As
حرم عماریاسر.jpg
Makam Ammar bin Yasir di Raqqah
Info pribadi
Nama lengkap Ammar bin Yasir bin 'Amir
Julukan Abu Yaqdhan• Halif
Kerabat termasyhur Yasir bin 'Amir (ayah)• Sumayyah binti Khabbath (ibu) keduanya adalah orang yang pertama syahid dalam Islam
Muhajir/Anshar MUhajir
Tempat Tinggal MekahMadinah
Wafat/Syahadah Rabiul Tsani