Buka menu utama

WikiShia β

Selamat Datang di

Ensiklopedia Online Ahlulbait as berafiliasi dengan Lembaga Internasional Ahlulbait as

Tersedia 1.843 artikel berbahasa Indonesia

Artikel Pilihan

Hadis Tsaqalain adalah sebuah hadis yang sangat masyhur dan mutawatir dari Nabi Muhammad saw yang bersabda, "Sesungguhnya kutinggalkan dua pusaka bagi kalian, Kitab Allah (Alquran) dan itrahku (Ahlulbait). Keduanya tidak akan terpisah sampai hari kiamat".

Hadis ini diterima oleh seluruh kaum Muslimin baik Syiah maupun Sunni, dan termaktub dalam kitab-kitab hadis dari kedua mazhab besar tersebut. Bagi muslim Syiah, hadis ini merupakan pegangan utama untuk menguatkan doktrin pentingnya keimamahan, menguatkan dalil kemaksuman para Imam as dan juga sebagai dalil yang menetapkan keharusan adanya Imam di setiap zaman.

Menurut kitab Hadits al-Tsaqalain wa Maqāmāt Ahl al-Bait , hadis Tsaqalain ini diriwayatkan lebih dari 25 orang perawi dari kalangan sahabat yang mendengarkan langsung dari Nabi Muhammad saw. Berikut di antara nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis Tsaqalain:

 • Zaid bin Arqam, Darinya terdapat 6 jalur periwayatan sebagaimana yang tertulis dalam kitab Sunan al-Nasai, al-Mu'jam al-Kabir, Sunan al-Tirmidzi, Mustadrak al-Hākim , Musnad Ahmad dan sejumlah kitab yang lain.
 • Zaid bin Tsabit, dimuat dalam Musnad Ahmad dan al-Mu'jam al-Kabir.
 • Jabir bin Abdillah al-Anshari, dimuat dalam kitab Sunan Tirmidzi, al-Mu'jam al-Kabir, dan al-Mu'jam al-Awsath.
 • Huzaifah bin Usaid, dalam kitab al-Mu'jam al-Kabir.
 • Abu Sa'id al-Khudri: dalam empat bab dari Musnad Ahmad dan Dhua'fa al-Kabir karya al-Aqili.

(Selengkapnya...>>)

Gambar Pilihan 

Al Sayyida Nafisa Egypt.jpg
Makam Sayidah Nafisah di Kairo, Mesir. Ia adalah termasuk dari cucu-cucu Imam Hasan al-Mujtaba as dan putri dari Hasan bin Zaid bin Hasan.

Sejarah

Hari ini: Kamis 10 Sya'ban

Jumat 11 Sya'ban Sabtu 12 Sya'ban

 • 1316 H – Hari wafat Sayid Ali Syarafuddin Munajjim lebih dikenal dengan nama Sayid al-Athba (26 Desember 1898)
 • 1394 H – Hari wafat Husain Hilli (31 Agustus 1974)
 • 1412 H – Hari syahid Sayid Abbas Musawi Sekjen kedua Hizbullah Lebanon (16 Februari 1991)

Amalan malam ketigabelas

 • Mendirikan salat malam ketigabelas Sya'ban dan dua malam setelahnya, dikenal dengan istilah malam Ayyamu al-Bidh. Tata cara salatnya sama dengan yang dilakukan pada malam ketigabelas, empat belas dan lima belas (Ayyamu al-Bidh) di bulan Rajab.

Minggu 13 Sya'ban Senin 14 Sya'ban Selasa 15 Sya'ban

Rabu Sya'ban 16Sya'ban 16


26 April

Jumat 27 April

Senin 30 April

Selasa 1 Mei

Rabu 2 Mei

 • 1820 – Hari wafat Sayyid Dildar Ali Naqwi (19 Rajab 1235 H)
 • 2013 – Penghancuran tempat ziarah Hujr bin 'Ady di Suriah oleh kelompok Wahabi

Tahukah Anda

Artikel Baru


Artikel AcakLink Situs-situs Lembaga Internasional Ahlulbait As

Baca dalam bahasa lain