Buka menu utama

WikiShia β

Selamat Datang di
Ensiklopedia Online Ahlulbait as berafiliasi dengan Lembaga Internasional Ahlulbait as

Tersedia 2.051 artikel berbahasa Indonesia

Artikel Pilihan
Ali bin Abi Thalib (bahasa Arab: علي بن أبي طالب) (lahir pada 23 tahun sebelum Hijrah – tahun 40 H/660) adalah imam pertama seluruh mazhab Syiah dan khalifah keempat dari empat Khulafa al-Rasyidin di kalangan Ahlusunah. Ia sepupu dan menantu Nabi Muhammad saw, suami dan ayah serta kakek dari sebelas imam Syiah. Sesuai dengan tuturan para sejarawan Syiah dan kebanyakan ulama Ahlusunah, ia terlahir di dalam Kakbah. Ia adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah saw.

Dalam pandangan Syiah, ia adalah khalifah langsung setelah Rasulullah saw wafat berdasarkan firman Allah swt dan penegasan Rasulullah saw. Terdapat banyak ayat Alquran yang menjelaskan tentang kemaksuman dan kesuciannya dari segala jenis kekotoran dan kenistaan. Berdasarkan sumber-sumber Syiah dan sebagian sumber Ahlusunnah, terdapat kurang-lebih 300 ayat yang diturunkan berkenaan dengan keutamaannya.Tatkala suku Quraisy hendak membunuh Nabi Muhammad saw, ia rela tidur di pembaringan Rasulullah saw untuk mengelabui pihak musuh sehingga dengan demikian Rasulullah saw dapat secara diam-diam melakukan hijrah. Rasulullah saw mengikat Akad Persaudaraan (Akad Ukhuwwah) dengannya. Ia ikut serta pada seluruh perang Nabi Muhammad saw kecuali perang Tabuk, itu pun atas perintah Rasulullah saw untuk tinggal di Madinah. Oleh karena itu, Imam Ali as adalah panglima Islam yang paling banyak menggondol keutamaan dan kehormatan.

Paska wafatnya Rasulullah saw, sekelompok orang di Saqifah membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah 25 tahun dan setelah kekhilafahan Abu Bakar, Umar dan Usman, Imam Ali as mengambil alih tampuk pemerintahan atas desakan kaum muslimin. Ia dalam masa singkat pemerintahannya, menghadapi tiga perang saudara yang berat dan pada akhirnya di mihrab masjid Kufah, selagi ia menunaikan salat, gugur sebagai syahid mihrab di tangan salah seorang Khawarij dan dikuburkan secara diam-diam di Najaf.

Kebanyakan silsilah disiplin ilmu kaum Muslimin di antaranya Sastra Arab, Teologi, Fikih, Tafsir berujung padanya dan beragam firkah menyampaikan mata rantai sanadnya kepada Imam Ali as. Kitab Nahj al-Balāghah merupakan kitab yang memuat tulisan-tulisan dan tuturan-tuturannya.

Haram Imam Ali as di kota Kufah termasuk dari tempat-tempat suci dalam budaya Syiah dan berziarah kepadanya mendapat perhatian khusus. Beberapa sosok ternama dimakamkan pula di tempat ini, yang mana mereka dalam sebagian sumber dikenang dengan nama 'orang-orang yang dimakamkan di Haram Imam Ali as'.
Gambar Pilihan
آرامگاه ملاهادی سبزواری.jpg
Makam Mulla Hadi Sabziwari di Sabziwar, Iran. Ia adalah seorang filsuf, penyair dan arif Syiah abad 13 Hijriah.

Gambar Pilihan Lainnya...

Tahukah Anda...
Kalender

Hari ini, Minggu: 12 Syawal, 1440/16 Juni, 2019

 • 1031 H- Hari wafat Syaikh Bahai
 • 1419 H- Hari wafat Ayatullah Dhiyauddin Fani Isfahani. (30 Januari 1999)
 • 1425 H- Hari wafat Husain Khalili. (26 Juli 2004)

Besok, Senin: 13 Syawal/17 Juni

Selasa: 14 Syawal/18 Juni

 • 236 H – Hari wafat Abu al-Salt al-Harawi (24 April 851)
 • 573 H – Hari wafat Qutb Rawandi (12 April 1178)
 • 1323 H – Hari wafat Sayid Murtadha Kasymiri (12 Desember 1905)
 • 1415 H – Hari wafat Sayid Ahmad Khomeini (16 Maret 1995)
 • 1421 – Hari wafat Muhammad Mahdi Syamsuddin (10 Januari 2001)
 • 1849 – Hari wafat Mirza Ahmad Mujtahid Azarbayijani (27 Rajab 1265 H)
 • 1915 – Hari wafat Abu l-Qasim Urdubari (5 Sya'ban 1333 H)
 • 1919 – Hari wafat Sayyid Mustafa Husayni Kashani (19 Ramadhan 1337 H)

Rabu: 15 Syawal/19 Juni

Kamis: 16 Syawal/20 Juni

 • 693 H – Hari wafat Sayid Abdul Karim bin Ahmad al-Hilli (16 September 1294)
 • 1351 H – Hari wafat Abdullah Mamaqani (11 Februari 1933)
 • 1414 H – Hari wafat Ali Akbar Marandi (29 Maret 1994)
 • 1998 – Hari wafat Ali Gharawi Tabrizi (24 Shafar 1419 H)

Jumat: 17 Syawal/21 Juni

 • 1263 H – Hari wafat Ayatullah Sayid Ibrahim Karbalai (28 September 1847)
 • 1286 H – Hari wafat Sayid Ayatullah Muhammad Quli Musawi Naqawi Naisyaburi (20 Januari 1870)
 • 1362 H – Hari wafat Mulla Abbas Turbati dikenal dengan Haj Akhund (17 Oktober 1943)
 • 1415 H – Hari wafat Sayid Mahmud Thaliqani (10 September 1980)
 • 680 – Imam Husain as menerima surat orang-orang Kufah dari Hani bin Hani al-Sabi'i dan Sa'id bin Abdullah al-Hanafi (14 Ramadhan 60 H)
 • 1602 – Hari wafat Syaikh Hasan al-'Amili, penulis kitab Ma'alim al-ushul (1 Muharram 1011 H)

Sabtu: 18 Syawal/22 Juni

 • 598 H – Hari wafat Ibnu Idris Al-Hilli, seorang fakih Imamiyah yang berpengaruh di akhir abad ke-6. (18 Juli 1202)
 • 1254 H – Hari lahir Ayatullah Mirza Husain Nuri, salah seorang ulama ahli hadis abad 14 H, ia dikenal dengan sebutan Muhaddits Nuri. (4 Januari 1839)
 • 1405 H – Hari wafat Ayatullah Muhammad Mahdi Rabbani Amlasyi, seorang rohaniawan dan politisi Iran. (16 Juli 1985)
 • 957 – Hari wafat Mas'udi, Sejarahwan Syiah yang terkenal (16 Rabiul Awal 346 H)
 • 680 – Muslim bin Aqil meninggalkan Mekah menuju Kufah sesuai perintah Imam Husain as (15 Ramadhan 60 H)
 • 1926 – Hari wafat Mirza Jawad Aqa Maliki Tabrizi (11 Dzulhijjah 1344 H)
 • 1959 – Hari wafat Ali Akbar Burhan (15 Dzulhijjah 1378 H)


Baca dalam bahasa lain